ເບິ່ງແມ່ຍິງບ້ານນາອູ່ ກັບການຜະລິດເສັ້ນເຟີໃນຊ່ວງການສະຫຼອງບຸນພະເວດ

ບ້ານ ນາອູ່ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າພວນເຊີ່ງຂື້ນກັບເມືອງຄູນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ປະຊາຊົນແມ່ນມີອາຊີບຜະລິດເສັ້ນເຟີເປັນສີນຄ້າ ແລະ ຍັງເປັນບ້ານ ທີ່ຜະລິດເສັ້ນເຟີຫລາຍທີ່ສຸດໃນແຂວງ ຊຽງຊວາງນໍາອີກ. ຊົນເຜົ່າພວນແມ່ນປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີເຊ່ັນດຽວຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມເຊັ່ນ: ບຸນພະເວດ.”

English
ນີ້ນີ້ແມ່ນຕອນທີ 1 ຂອງວີດີໂອກ່ຽວກັບຊີວິດການຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານນາອູ່ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໜຶ່ງປີ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ຕອນ. ວີດີໂອນິ້ ໄດ້ຕິດຕາມວິຖີຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າພວນ (ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ) ສອງຄົນ: ປ້າຕຸ້ຍ ແລະ ນາງ ພອນ. ຜ່ານວິດີໂອນີ້ ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບ້ານນາອູ່ ເຊິ່ງເປັນບ້ານທີ່ຜະລິດເສັ້ນເຝີທີ່ໂດ່ງດັງ ແລະເຫັນວິທີການກະກຽມ ແລະສະຫຼອງບຸນພະເວດໃນເດືອນກຸມພາ. ແມ່ຍິງບ້ານນາອູ່ ເຮັດວຽກໜັກຕະຫຼອດທັງປີ, ແຕ່ລະຫວ່າງບຸນພະເວດ ພວກເຂົາໄດ້ມີການຈັດກຽມ ແລະຕົກລົງໄວ້ລ່ວງໜ້າກັບລູກຄ້າຂາປະຈໍາຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອເຂົາຈະສາມາດໄດ້ພັກຈັກມື້ສອງມື້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນ.


Watch Women of Na Uoo Celebrate Phavet while Making Noodles

“Na Uoo is an ethnic Phouan village situated in Khoun district of Xieng Khouang province. The villagers of Na Uoo earn living by making Pho noodles. Na Uoo is the biggest noodle producer in the province.  The Phouan ethnic group practices the same tradition as Lao Loum such as the Phavet festival.”

This video is Part 1 of the 3-part Na Uoo series that covers the lives of the villagers in Na Uoo over a 12-month period. This first video examines the livelihood strategies of Lao Loum (lowland Lao) women: Aunt Tui and Mrs. Phone. Through this video we learn about the village’s famous Pho noodle production and also see how the villagers prepare for and celebrate the three-day Phavet festival in February. The women of Na Uoo village work hard making noodles throughout the year, but during the Phavet festival they make special arrangements with their regular customers so that they can take a break for a day or two and join in on the festivities.