ການຜະລິດເສັ້ນເຝີນາອູ່ແມ່ນບໍ່ມີທາງລັດ There are No Shortcuts to Producing Na Uoo Noodles

English

noodles
ເສັນເຝີນາອູ່ແຊບເພາະເນື້ອບໍ່ໜາ ແລະກໍ່ບໍບາງເກີນໄປ

“ເສັ້ນເຝີນາອູ່ແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະ ເສັ້ນເຝີຈະບໍ່ໜາ ແລະບໍ່ບາງເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ຄົວກິນງ່າຍ ແລະມີລົດຊາດແຊບ. ພວກເຮົາໃຊ້ແຕ່ເຂົ້າແດງທີ່ປູກໃນທ້ອງຖິນເພື່ອເຮັດເສັ້ນເຝີ” ປ້າຕຸ້ຍບອກ. ປ້າຕຸ້ຍເປັນຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການກໍາເນີດເສັ້ນເຝີນາອູ່ທີ່ມືຊື່ສຽງໂດງດັ່ງ. ປະຈຸບັນ ເສັ້ນເຝີນາອູ່ ໄດ້ກາຍຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງທີ່ມີສື່ສຽງໂດ່ງດັງ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະຂາຍທົ່ວໄປໃນປະເທດລາວ”.
ສູດລັບໃນການຜະລິດເສັ້ນເຝີນາອູ່ ແມ່ນມີພຽງຊຸມຊົນໃນບ້ານນາອູ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ ໂດຍແມ່ນນ້ອງສາວຂອງແມ່ປ້າຕຸ້ຍເປັນຜູ້ນໍາສຸດການຜະລິດເສັ້ນເຝີມາສູ່ບ້ານນາອູ່. ລາວເປັນທະຫານໃນໄລຍະສົງຄາມ ແລະຖືກສົ່ງໄປປະຈໍາການຢູ່ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ສູດຜະລິດເສັ້ນເຝີ. ເມື່ອລາວກັບມາບ້ານ, ລາວກໍ່ໄດ້ສອນວິທີການຜະລິດເສັ້ນເຝີໝົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ. ຕອນນັ້ນ ປ້າຕຸ້ຍ ອາຍຸພຽງແຕ່ 16 ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລາວກໍ່ເລີ້ມຜະລິດເສັ້ນເຝີ ແລະຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ. Read more

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຕ່ລະບ້ານ Learn more about the Villages

English

ບ້ານຫ້ວຍແລນ

ບ້ານຫ້ວຍແລນ ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າຜ່ອງ (ຊົນເຜົ່າລາວເທິງ) ທີ່ມີ 40 ຄົວເຮືອນ ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບເມືອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງໜອງແຮດໃຕ້ ປະມານ 60 ກມ ແລະຫ່າງຈາກຊາຍແດນຫວຽດນາມປະມານ 73 ກມ. ຖະໜົນຫົນທາງໄປບ້ານແມ່ນບໍ່ດີປານໃດ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝົນ ດັ່ງນັ້ນການເດີນທາງໄປບ້ານຫ້ວຍແລນດ້ວຍລົດຍົນ ອາດໃຊ້ເວລາຮອດ 2 ຊົ່ວໂມງ.

Read more

ພົບກັບແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ Meet the Women

English

ບ້ານຫ້ວຍແລນ

bua

ນາງ ບົວ, 45 ປີ
ນາງບົວ ຢູ່ນໍາຜົວ, ລຸກ 4 ຄົນ,​ ລຸກສາວ ແລະລຸກໄພ້. ລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງຄອບຄົວ ແມ່ນໄດ້ຈາກການເຮັດໄຮ່ເຂົ້າ ແລະໄຮ່ສາລີ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ນ ບົວ ແມ່ນຫາລາຍໄດ້ເພີ້ມຈາກການເກັບເຄື່ອງປາຂອງດົງ.

 

tong

ນາງ ຕອງ, 28 ປີ, ເມຍນາຍບ້ານ
ນ. ຕອງ ຢູ່ນໍາຜົວ,​ ລູກຊາຍສອງຄົນ, ລຸກສາວຄົນໜຶ່ງ, ພໍ່ປູ່ ແລະແມ່ຍ່າ. ລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງຄອບຄົວແມ່ນໄດ້ຈາກການເຮັດໄຮ່ເຂົ້າ ແລະໄຮ່ສາລີ. ນ. ຕອງ ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມການຕໍ່າສິ້ນລາຍລາວໃນບ້ານ ແລະລາວໄດ້ລາຍໄດ້ເພີ້ມຈາກການຕໍ່າສິ້ນ ແລະຂາຍສິ້ນທີ່ລາວຊື້ຈາກແມ່ຍິງໃນບ້ານໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດເມືອງຄໍາ. ນອກຈາກນີ້ ລາວຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແມ່ຄ້າຄົນກາງໂດຍການຮັບຊື້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານມາຂາຍໃຫ້ລາວປະຈໍາວັນ ເພື່ອຂາຍຕໍ່ໃຫ້ກັບພໍ່ຄ້າທີ່ມາຮັບຊື້ຢູ່ບ້ານ. Read more